Endodonti

Endodonti Nedir
Endodonti; insan dişinin morfolojisi, fizyolojisi, patolojisi ve özellikle de pulpa (diş özü), diş kökü ve kök ucunu saran dokularla ilgilenen diş hekimliği dalıdır.
Endodontinin çalışma alanı, diş pulpası, diş kökü ve kökü saran dokuların biyolojisini ve bu dokuları etkileyen hastalıkların ve yaralanma-ların etyolojilerini, teşhislerini ve tedavilerini içerir.
Endodonti kliniğinde pulpa ve periapikal kaynaklı ağrıların tedavisi, pulpa kaplaması ve amputasyonu gibi vital pulpa tedavileri, kök kanal tedavisi, pulpa kaynaklı patolojik dokuların cerrahi olarak uzaklaştırılması, avulse (yerinden çıkan) dişlerin replantasyonu ( yerine konması) ve bilinçli replantasyon işlemleri, endodontik implantlar, renklenmiş diş mine ve dentin dokularının ağartılması ve kök kanal boşluğunu içeren koronal restorasyonlarla ilişkili post ve/veya core restorasyonu gibi tedavi işlemleri yapılmaktadır.

X